Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100211 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, бул. Дунав
Телефон:032964495, 032658348
Мобилен:0884872352
Специалност:Геодезия и картография
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(Техникум по строителство - Пловдив)