Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100209 (14.12.2009 г.), 500100095 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Васил Априлов
Телефон:054758070
Мобилен:0888382818
Факс:054758070
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)