Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100093 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сандански 2800, ул. Първи май
Телефон:074631221
Мобилен:0879543645
Специалност:Автотранспорт, трактори и кари
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)