Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100207 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7004, ул. Патриарх Евтимий
Телефон:082815749, 082894706
Мобилен:0898269497
Специалност:Транспортна техника и технологии
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (РУ Ангел Кънчев - Русе)