Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100203 (14.12.2009 г.), 500100092 (14.12.2009 г.), 300100742 (08.08.2011 г.), 810100388 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски
Телефон:028118988
Мобилен:0885541603
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998 ТПВ-2008 МС-2011 ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ - София)