Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100202 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9008, ул. Зограф
Мобилен:0878310188
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (ВИАС - София)