Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100199 (14.12.2009 г.), 810100428 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Братя Миладинови
Телефон:056537915, 056845484
Мобилен:0888380532, 0887761606
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-2007, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)