Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100089 (14.12.2009 г.), 100100198 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7002, ул. Константин Илиев
Телефон:082829777
Мобилен:0899185453
Факс:082834040
Специалност:Право
Стаж:НИ-2006 ТП-2008
Образование:висше (РУ Ангел Кънчев - Русе)