Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100197 (14.12.2009 г.), 300100090 (14.12.2009 г.), 500100088 (14.12.2009 г.), 810100123 (28.03.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. "Котел" № 8, ет. 3
Телефон:052617187
Мобилен:0888004055
Специалност:Икономика на труда
Стаж:НИ-1997 МС-2008 ТП-2008 ЗЗ-2007
Образование:висше (Н. А. Вознесенски - Ленинград)