Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100089 (14.12.2009 г.), 100100195 (14.12.2009 г.), 810100427 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Н. Й. Вапцаров
Телефон:054861297
Мобилен:0887718435, 0885868864
Специалност:Технология на животинските хранителни и вкусови продукти, консервиране и обществено хранене
Стаж:НИ-2007, МС-2008, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИХВП - Пловдив)