Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 400100012 (14.12.2009 г.), 100100194 (14.12.2009 г.), 500100086 (14.12.2009 г.), 600100007 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1330, ж.к. Красна поляна 1
Телефон:029697650
Мобилен:0888234137
Специалност:Икономика и управление на съобщенията
Стаж:НИ-2004 ПИИС-2005 ТП-1998 ФА-2004
Образование:висше(УНСС - София)