Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100192 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Шести септември
Телефон:054833245, 054861297
Мобилен:0887810261
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)