Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100088 (14.12.2009 г.), 810100393 (17.11.2014 г.), 100102117 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ж.к. Дружба
Телефон:064690988
Мобилен:0888679934
Специалност:Технология на металите
Стаж:МС-1994, НИ-2011, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)