Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100191 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Стефан Караджа
Телефон:064820008
Мобилен:0898590869
Факс:064820008
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше (ВИАС - София)