Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100085 (14.12.2009 г.), 100100189 (14.12.2009 г.), 300100087 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4004, ул. Димитър Талев
Телефон:032693960
Мобилен:0888837551
Факс:032693960
Специалност:Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост
Стаж:НИ-1996 МС-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)