Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100086 (14.12.2009 г.) , 100100187 (14.12.2009 г.) , 500100084 (14.12.2009 г.) , 810100353 (16.08.2011 г.) , 400100137 (11.11.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, бул. Христо Ботев
Телефон:052601702, 052627499
Мобилен:0888710750
Факс:052601702
Специалност:Икономика и организация на вътрешната търговия
Стаж:НИ-1994, МС-1999, ТПВ-1999, ЗЗТН-2011, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)