Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100086 (14.12.2009 г.), 100100187 (14.12.2009 г.), 500100084 (14.12.2009 г.), 810100353 (16.08.2011 г.), 400100137 (11.11.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна, бул. "Христо Ботев" 6, Вх.В ет.1 ап.5
Телефон:052601702
Мобилен:+359888710750