Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100186 (14.12.2009 г.), 810100348 (16.08.2011 г.), 300100085 (14.12.2009 г.), 500100083 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, бул. Христо Ботев
Телефон:052601702
Мобилен:0896890096
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2005 МС-2008 ТП-1999 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)