Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100082 (14.12.2009 г.), 300100792 (17.11.2014 г.), 100100185 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Битоля
Мобилен:0885011397
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2005, ТПВ-2008, МС-2014
Образование:висше (ИУ - Варна)