Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100100183 (14.12.2009 г.), 300100084 (14.12.2009 г.), 400100011 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Сергей Румянцев
Телефон:062654742, 062657279
Мобилен:0889533629
Факс:062621932
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:НИ-2008 МС-1995 ПИИС-1999
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)