Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100100182 (14.12.2009 г.) , 400100010 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден
Телефон:029206165
Мобилен:0885910913, 0887899801
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996 ПИИС-2001
Образование:висше (ВИСИ - София )