Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100180 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1142, бул. Васил Левски
Телефон:029871026
Мобилен:0889317928
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)