Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100178 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, ж.к. Красна поляна 3
Телефон:029200099
Мобилен:0894951445
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше (ВИСИ - София)