Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100176 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7016, бул. България
Телефон:082255050, 082862329
Мобилен:0886319661, 0889750607
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(МИКХиС - Москва)