Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100169 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, ул. Велико Търново
Телефон:0281050, 028105091
Мобилен:0888903020
Факс:028105099
Специалност:Предприемачество
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(E B S - London)