Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100168 (14.12.2009 г.), 600100006 (14.12.2009 г.), 300100080 (14.12.2009 г.), 500100078 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Чайка
Телефон:052322493
Мобилен:0887731144, 0886355147
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2004 МС-2005 ТП-2004 ФА-2004
Образование:висше(ИУ - Варна)