Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100079 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Гоце Делчев
Телефон:028581619
Мобилен:0886177511
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1995
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)