Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100167 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Белите брези
Мобилен:0888219571
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше (ВИСИ - София)