Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100165 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сандански 2800, ул. Никола Вапцаров
Телефон:074622827
Мобилен:0885873173
Специалност:Хидроенергинно строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)