Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100163 (14.12.2009 г.), 500100075 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1592, ж.к. Дружба 1
Телефон:029880061, 029873878
Мобилен:0888681407
Факс:029809345
Специалност:Социално-икономическо планиране
Стаж:НИ-2007 ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)