Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100073 (14.12.2009 г.), 100100160 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1612, ж.к. Лагера
Телефон:029523352
Мобилен:0887808256
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)