Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100157 (14.12.2009 г.), 500100070 (14.12.2009 г.), 810100030 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Разград 7200, ул. Хайдут Сидер
Телефон:084580858
Мобилен:0897972270, 0896659474
Специалност:Управление и икономика на аграрното промишлено производство
Стаж:НИ-1996 ТП-1997 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)