Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100156 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. П. Р. Славейков
Телефон:038655705
Мобилен:0887663614
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)