Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100068 (14.12.2009 г.), 300100725 (16.05.2011 г.), 600100004 (14.12.2009 г.), 100100154 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. Шести септември
Телефон:032632867, 032663235
Мобилен:0888926536, 0899839933
Факс:032632867
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1992 ФА-2000 МС-2011
Образование:висше(ВИАС - София)