Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100153 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Враца 3000, ул. Георги Бързашки
Телефон:092665877, 092621174
Мобилен:0888434034
Факс:092665877
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)