Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100067 (14.12.2009 г.), 300100809 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, бул. Цар Освободител
Мобилен:0888596296
Специалност:Икономика на индустрията
Стаж:ТПВ-2008, МС-2014
Образование:висше(ИУ - Варна)