Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100152 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, бул. Цар Освободител
Мобилен:0888408200
Специалност:Право
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ТУ - Варна)