Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100151 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден, ул. Тодор Икономов
Телефон:028294371, 029866700
Мобилен:0888931473
Факс:028294371
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)