Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100065 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1729, ж.к. Младост 1А
Телефон:028760360, 029807101
Мобилен:0888739638, 0888558283
Факс:029807072
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)