Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100147 (14.12.2009 г.), 300100073 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Белите брези
Телефон:028698526
Мобилен:0889668515
Специалност:Топлоенергетика
Стаж:НИ-1997 МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)