Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100141 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Криволак
Мобилен:0887725632, 0878234548
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)