Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100139 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Гевгели
Телефон:064801285, 064835979
Мобилен:0888377514
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)