Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100071 (14.12.2009 г.) , 100100136 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8010, ж.к. П. Р. Славейков
Телефон:056588602
Мобилен:0898506706, 0878506709
Факс:056588602
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:НИ-2006 МС-2001
Образование:висше(ТУ - София)