Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100063 (14.12.2009 г.), 100100135 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6303, ул. Тимок
Телефон:038625344, 038622814
Мобилен:0886836562, 0878141633
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2007 ТП-2008
Образование:висше(ВТУ Кирил и Методий - Велико Търново)