Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100007 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Христо Белчев
Телефон:029252011
Мобилен:0885530371
Специалност:Фармация
Стаж:ПИИС-1998
Образование:висше(ВМИ - София)