Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 600100002 (14.12.2009 г.), 400100006 (14.12.2009 г.), 100100133 (14.12.2009 г.), 500100062 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Добруджа
Телефон:029872055
Мобилен:0888267969
Факс:029872055
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:НИ-2006 ПИИС-2000 ТП-1992 ФА-1996
Образование:висше(УНСС - София)