Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100131 (14.12.2009 г.), 500100059 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Екзарх Йосиф
Телефон:028103341
Мобилен:0898214124
Факс:028103195
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1998 ТП-2008
Образование:висше(ВИАС - София)