Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100129 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ул. Ружа
Телефон:052502304
Мобилен:0888600843, 0898577188
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ТУ - Варна)