Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100126 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Шар
Телефон:052624090
Мобилен:0886840215
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше (ВИАС - София)