Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100058 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1797, ж.к. Младост 1
Телефон:028700945, 029654541
Мобилен:0886844373
Факс:029654542
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1993
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)