Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100056 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Борово
Телефон:028584182
Мобилен:0899032996
Специалност:Разработка на полезни изкопаеми
Стаж:ТП-1993
Образование:висше (ВМГИ - София)